LOGO+MN-SMALL BLUE-01.png

OSHC буюу гадаад оюутны эрүүл мэндийн даатгал гэж юу вэ?

Оюутны ангилалын визээр Австрали улсад нэвтэрч буй бүх хүмүүс тус улсад амьдрах хугацааныхаа туршид “Overseas Student Healt Cover (OSHC)” буюу гадаад оюутны эрүүл мэндийн даатгалд зайлшгүй даатгуулсан байх ёстой байдаг.

Гадаад оюутны эрүүл мэндийн даатгал ямар ашигтай вэ?

Австрали улсын эрүүл мэндийн үйлчилгээ нь өндөр өртөгтэй байдаг. Нэг удаа эмчид үзүүлэхэд дунджаар 70-100 австрали доллар, эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлэхэд хоногийн 1000 австрали доллар орчим байдаг бол түргэн тусламж, яаралтай мэс ажилбар зэрэг үйлчилгээний төлбөр нь илүү өндөр байдаг. Харин гадаад оюутны эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан оюутнууд Австралид сурч, амьдарч байхдаа ямар эмнэлэгийн үйлчилгээ авахад хөнгөлөлт эдлэх боломжтой болдог. Зарим тохиолдолд оюутан эрүүл мэндийн үйлчилгээний төлбөрөө өөрөө төлөх бөгөөд дараа нь өөрийн даатгуулсан даатгалын компанидаа хүсэлт гаргаж нөхөн олговор авдаг.

 

Гадаад оюутны эрүүл мэндийн даатгалаараа ямар үйлчилгээнд хөнгөлөлт эдлэх боломжтой вэ?

 • Эмчид үзүүлэх

 • Мэс ажилбар хийлгэх

 • Эмнэлэгт хэвтэх

 • Эмчийн жороор олгодог зарим эм авах

 • Түргэн тусламжийн үйлчилгээ авах

Жич: Гадаад оюутнууд эрүүл мэндийн даатгалаа ашиглан дээр дурьдсан эрүүл мэндийн үйлчилгээг авахдаа тодорхой хэмжээний хөнгөлөлт эдлэх боломжтой. Хөнгөлөлтийн хэмжээ нь даатгалын компани болон эмнэлэгээсээ шалтгаалан харилцан адилгүй байдаг.

Гадаад оюутны эрүүл мэндийн даатгалд

ямар үйлчилгээ хамрагддаггүй вэ?

 • Шүд

 • Гоо сайхны мэс засал

 • Жирэмслэлт

 • Массаж

 • Эмчийн жороор олгодоггүй эм

 • Хараа оношилгоо

 • Австралиас бусад улс оронд эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах

Эрүүл мэндийн даатгалын компаниуд:

Эрүүл мэндийн үйлчилгээний төлбөрөө өөрөө төлсөн бол дараа нь даатгалын компаниадаа нөхөн олговор авах хүсэлтээ хэрхэн гаргах вэ?

Та онлайнаар эсвэл тухайн эрүүл мэндийн даатгалын компаний аль нэг салбар дээр өөрийн биеэр очиж нөхөл олговор авах хүсэлтээ гаргах боломжтой. Хүсэлт гаргахдаа та үйлчилгээ авсныг тань нотлох бичиг баримтаа үзүүлэх шаардлагатай гэдгийг анхаараарай (үйлчилгээний төлбөр төлсөн баримт, эмчийн бичиг гэх мэт).